INFORMACJA O POLITYCE PLIKÓW TYPU "COOKIES"

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

INFORMACJA O PRZECHOWYWANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.BEZWIOSEL.pl prowadzony przez Krzysztofa Wróblewskiego i Bartłomieja Krzywkowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Hyper Trade S.C. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chopina 4, 24-173 Markuszów, NIP 7162827348, REGON 384222556, adres poczty elektronicznej: SKLEP@BEZWIOSEL.pl od dnia 25 maja 2018 r. przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hyper Trade wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chopina 4, 24-173 Markuszów, NIP 7162827348, REGON 384222556, adres poczty elektronicznej: SKLEP@BEZWIOSEL.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
3. Z dniem 25.05.2018 roku w sklepie internetowym obowiązywał będzie nowy regulamin dostępny na stronie www.BEZWIOSEL.pl
4. Wszystkie zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
5. Jeżeli nie zgadzają się państwo z zapisami nowego regulaminu oraz polityką prywatności, mają państwo prawo wypowiedzenia umowy o korzystanie z konta w sklepie internetowym w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w życie nowego regulaminu, t.j do 8 czerwca 2018 r. poprzez wysłanie e-maila na adres SKLEP@BEZWIOSEL.pl lub listu pocztą tradycyjną na adres: BEZWIOSEL ul. Chopina 4, 24-173 Markuszów z prośbą o usunięcie konta.
Brak sprzeciwu co do postanowień nowego regulaminu i polityki prywatności sklepu internetowego w ciągu 2 tygodni od jego wejścia w życie oznacza jego bezwarunkową akceptację.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiamy
BEZWIOSEL POLSKA